Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Injuries: Arlaharen

start end days side area type severity resolution/wisdom
view 1/18/21 1244+ Foot Other 3
view 9/18/20 10/17/20 29 R Lower Leg Calf Strain 3 Vila och försiktig återgång till löpning med i början väldigt korta jogg-pass (15 min).
view 3/25/19 4/6/19 12 Upper Leg Hamstring Pain 2 Vila (som sammanföll med en långvarig förkylning)
view 4/7/14 4/26/14 19 Sick Cold 2
view 4/6/14 5/2/14 26 Foot Ankle Sprain 3 Vilade bort skadan iom min 3 veckors förkylning...
view 12/31/13 1/4/14 4 Sick Cold 3
view 12/16/13 12/26/13 10 Sick Cold 0
view 6/22/13 6/25/13 3 Sick Cold 3
view 5/6/13 8/20/13 106 L Lower Leg Achilles Tendonitis 3 Vila...
view 12/23/10 12/24/10 1 L Foot Other 3
view 1/3/08 1/14/08 11 Sick Cold 2
view 9/1/07 10/14/07 43 Sick Other 3
view 8/22/07 8/25/07 3 Sick Cold 2
view 3/1/07 3/8/07 7 Sick Flu 3

Training Log: Arlaharen