Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

R Knee, Iliotibial Band Syndrome

2022-02-05 – ?

Grade: 3

Kažkaip jau nevaikiškai pradėjo skaudėti ir striginėti.
po 3 dienų prabėgta 8 km bėgant kaipo didelio diskomforto nebuvo, tačiau kitą dieną vėl tapo sunku.

Dvi dienos be bėgimo ir paskui treniruotė salėje. Man toks jausmas kad skausmas nuo neteisingos padėties tiek dirbant tiek namuose.