Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Torso, Lower Back Pain

2020-07-01 – 2020-07-29

Grade: 1

Kom nog från paddling i grunden men blev värre. Blev bättre efter massage och sen testade jag att springa och det gick bort mer och mer efter varje pass.