Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

L Foot, Stress Fracture

2012-02-16 – 2012-02-20

Grade: 1

Befarad stressfraktur som nog inte var en stressfraktur eftersom det känns bra nu.

Vilade från löpning några dagar och då gick det över.