Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Common Leg: 225 – F

NSW State League #5 - Gardens of Stone (May 22, 2016) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Mburton 48 Hard 4
1. Stephen Craig 48 Hard 2
3. macey 49 +1 2% Hard 1
4. abarn 52 +4 8% Hard 1
5. Shep 53 +5 10% Hard 1
6. andyhill 54 +6 13% Hard 1
7. Raimo Herttua 55 +7 15% Hard 2
8. mcq_ink 57 +9 19% Hard 1
8. Fedor Iskhakov 57 +9 19% Hard 2
10. Mark Freeman 59 +11 23% Hard 4
11. Jock Davis 1:00 +12 25% Hard 2
12. Callum Davis 1:01 +13 27% Hard 4
12. Barbara Hill 1:01 +13 27% Hard 4
14. Alex Kennedy 1:02 +14 29% Hard 4
14. Akira 1:02 +14 29% Hard 4
16. Robert Bennett 1:03 +15 31% Hard 2
16. undy 1:03 +15 31% Hard 4
18. simong 1:04 +16 33% Hard 4
19. Dan Johnston 1:05 +17 35% Hard 2
19. Ian Jones 1:05 +17 35% Hard 4
19. David McGhee 1:05 +17 35% Hard 7
22. Ruth Shedden 1:07 +19 40% Hard 4
22. Jamie_k74 1:07 +19 40% Hard 4
24. Peter Charlton 1:08 +20 42% Hard 4
25. Amylee Robertson 1:09 +21 44% Hard 4
26. Rebecca George 1:11 +23 48% Hard 4
26. Ann Ingwersen 1:11 +23 48% Hard 7
28. David Redhead 1:12 +24 50% Hard 4
28. Luke Wilmott 1:12 +24 50% Hard 4
28. Stuart Deane 1:12 +24 50% Hard 4
31. Tony Hill 1:13 +25 52% Hard 4
32. atsip 1:14 +26 54% Hard 1
32. Georgia Jones 1:14 +26 54% Hard 4
34. Robert Herkes 1:16 +28 58% Hard 4
34. Vanessa Freeman 1:16 +28 58% Hard 7
36. Basil Baldwin 1:17 +29 60% Hard 7
37. Sally Devenish 1:19 +31 65% Hard 7
38. Alexa Troedson 1:20 +32 67% Hard 4
38. Anna Fitzgerald 1:20 +32 67% Hard 4
40. Tim Perry 1:21 +33 69% Hard 7
40. Jenny Hawkins 1:21 +33 69% Hard 7
42. Margaret Jones 1:23 +35 73% Hard 4
43. Nicola Nygh 1:24 +36 75% Hard 7
43. Dean Gingell 1:24 +36 75% Hard 7
43. Tim Cox 1:24 +36 75% Hard 7
46. Sandra Stewart 1:26 +38 79% Hard 7
47. Kerry Bennett 1:28 +40 83% Hard 7
48. Linda Sesta 1:29 +41 85% Hard 4
49. Garry Stewart 1:30 +42 88% Hard 7
50. Bruce Dawkins 1:32 +44 92% Hard 7
50. Maria Orr 1:32 +44 92% Hard 7
52. Stephen Holloway 1:34 +46 96% Hard 7
53. Melissa Annetts 1:36 +48 100% Hard 4
54. Peter Newton 1:40 +52 108% Hard 7
55. Jean Baldwin 1:42 +54 113% Hard 7
56. Margaret Peel 1:44 +56 117% Hard 4
57. Robert Spry 1:49 +1:01 127% Hard 7
57. Bryony Cox 1:49 +1:01 127% Hard 7
59. Brian Cleland 1:52 +1:04 133% Hard 7
60. Caroline Jenkins 1:53 +1:05 135% Hard 7
61. Carolyn Chalmers 1:56 +1:08 142% Hard 7
62. Elaine Murdoch 2:00 +1:12 150% Hard 7
63. Diana Charlton 2:02 +1:14 154% Hard 7
64. Barry Hanlon 2:03 +1:15 156% Hard 7
65. Maureen Fitzpatrick 2:05 +1:17 160% Hard 7
66. Sheena Robertson 2:10 +1:22 171% Hard 7
67. Andrew Vesey-Wells 2:15 +1:27 181% Hard 7
68. Tobby 2:26 +1:38 204% Hard 2
69. Janet Morris 2:30 +1:42 213% Hard 7
70. Angus Shedden 2:31 +1:43 215% Hard 2
71. Dennis Sparling 2:42 +1:54 238% Hard 7
72. Barbara Dawson 2:48 +2:00 250% Hard 7
73. Graham Galbraith 2:56 +2:08 267% Hard 7
74. Martina Craig 3:07 +2:19 290% Hard 4
75. Maureen Ogilvie 3:16 +2:28 308% Hard 7
76. Erica Smith 3:18 +2:30 313% Hard 7
77. Mary Jane Mahony 3:48 +3:00 375% Hard 7
78. Neil Schafer 4:23 +3:35 448% Hard 7
79. Julie Mann 13:46 +12:58 1621% Hard 7
80. Hugh Gingell 28:27 +27:39 3456% Hard 2
81. Joshua Braidwood 1:09:41 +1:08:53 8610% Hard 2
82. Keith Robertson 1:15:56 +1:15:08 9392% Hard 7
83. Cheryl Bluett 2:00:37 +1:59:49 14977% Hard 7