Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Common Leg: 142 – 143

State League 3 (Apr 28, 2013) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. John Scown 4:02 Hard6
2. Hugh Moore 4:12 +10 4% Hard7
3. kazza 4:17 +15 6% Hard6
4. GM 4:20 +18 7% Hard6
5. Barbara Hill 4:23 +21 9% Hard5
6. David Jenkins 4:25 +23 10% Hard6
7. Ian Prosser 4:33 +31 13% Hard5
7. Jim Forbes 4:33 +31 13% Hard7
9. Anna Fitzgerald 4:35 +33 14% Hard5
10. Ari Piiroinen 4:37 +35 14% Hard5
10. smelhuish 4:37 +35 14% Hard6
12. Graeme Dawson 4:39 +37 15% Hard5
13. Ian Miller 4:46 +44 18% Hard7
13. Eric Wainwright 4:46 +44 18% Hard7
15. nic. 4:47 +45 19% Hard5
15. O-ing 4:47 +45 19% Hard6
17. Jesse Piiroinen 4:56 +54 22% Hard6
18. Anna Hyslop 4:58 +56 23% Hard5
19. Tobby 5:02 +1:00 25% Hard6
20. Gayle Quantock 5:10 +1:08 28% Hard7
21. Flash! 5:11 +1:09 29% Hard7
21. David Kitchener 5:11 +1:09 29% Hard7
23. Sue Garr 5:21 +1:19 33% Hard6
24. Jim Lee 5:30 +1:28 36% Hard7
25. Dale Wallace 5:31 +1:29 37% Hard5
26. Dave Lotty 5:33 +1:31 38% Hard7
27. Jane McKenna 5:34 +1:32 38% Hard6
28. SwissMiss 5:36 +1:34 39% Hard5
28. LOLLY 5:36 +1:34 39% Hard6
30. Shingo 5:40 +1:38 40% Hard5
31. PaulaS 5:45 +1:43 43% Hard7
32. Jim Merchant 6:02 +2:00 50% Hard7
32. Amylee Robertson 6:02 +2:00 50% Hard7
34. Airdrie Long 6:05 +2:03 51% Hard7
35. Ross Barr 6:11 +2:09 53% Hard7
36. Luke Robertson 6:13 +2:11 54% Hard5
37. Steve Flick 6:16 +2:14 55% Hard7
37. Poland David 6:16 +2:14 55% Hard5
37. Alex Kennedy 6:16 +2:14 55% Hard6
40. Kelly Edwards 6:17 +2:15 56% Hard7
41. DickO 6:26 +2:24 60% Hard7
42. Nick Dent 6:38 +2:36 64% Hard7
43. rockman 7:06 +3:04 76% Hard7
44. Toni Brown 7:11 +3:09 78% Hard7
44. David Poland 7:11 +3:09 78% Hard5
46. Russell Blatchford 7:13 +3:11 79% Hard5
47. Michael Burt 7:23 +3:21 83% Hard5
48. Colin Currie 7:25 +3:23 84% Hard5
49. Tony Garr 7:55 +3:53 96% Hard6
50. huon 8:09 +4:07 102% Hard5
51. Alan Sargeant 8:40 +4:38 115% Hard7
52. Darren Slattery 8:42 +4:40 116% Hard5
53. Tania K 8:48 +4:46 118% Hard6
54. Daniel Hill 8:56 +4:54 121% Hard6
54. Stephen Dunlop 8:56 +4:54 121% Hard7
56. Carolyn Haupt 9:05 +5:03 125% Hard5
57. basilbrush 9:28 +5:26 135% Hard7
58. Nick Melhuish 11:49 +7:47 193% Hard5
59. Dan Redfern 14:46 +10:44 266% Hard5
60. Margaret Jones 15:28 +11:26 283% Hard6
61. Ted Woodley 15:38 +11:36 288% Hard7
62. Dennis Trewin 15:47 +11:45 291% Hard7
63. Graeme Hill 19:16 +15:14 378% Hard7