Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Kartan

in: fn; fn > 2016-09-04

Sep 4, 2016 4:52 PM # 
Patrik J:
Vet inte riktigt hur kartan var ritad. Saknade en bamsehöjd i det vita direkt söder om K1. K3, K5, K6 var skeva. K21 låg inte i sankmarken. Misstänker att någon gammal kartas felaktigheter kommit med den nya. Trycket tyvärr dåligt, saknade Hästvedas karta.
Advertisement  
Sep 4, 2016 8:17 PM # 
fn:
Den ska vara nyritad. 1:15 000 med digitalt tryck blir dåligt vid minst 80% av gångerna... Antingen krav på certifierad utskrift eller använd 1:10 000 istället!

This discussion thread is closed.