Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

L Upper Leg, Hamstring Pain

2010-11-05 – 2010-11-06

Grade: 1

Baksidan av låret, vänstra halvan, en bit ner (strax ovanför knäet). Vet inte om det är muskeln (i sådana fall Biceps Femoris) eller om det är något annat som gör ont. Gör inte ont hela tiden och det är svårt att säga i vilka lägen det gör ont. När det gör ont så hugger det till, typ som en stöt, i en punkt.

Verkade bara vara tillfälligt.