Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

L Lower Leg, Impact wound / trauma

2011-05-22 – 2011-05-27

Grade: 3

Utsidan av vänster smalben ömmar ordentligt, gör ont när jag skjuter ifrån med foten och även när jag klämmer. Illa.

Vila