Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Common Leg: 117 – 127

NSW State League #8 - Barraba Lane, Quorrobolong (Jul 15, 2017) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Alastair George 1:40 Hard 2
2. Tony Woolford 1:44 +4 4% Hard 2
3. undy 1:56 +16 16% Hard 2
4. Thomas Gordon 1:57 +17 17% Hard 2
5. Shingo 1:58 +18 18% Hard 2
6. Shane Trotter 1:59 +19 19% Hard 2
6. Joshua Roberts 1:59 +19 19% Hard 3A
8. Colin Currie 2:04 +24 24% Hard 2
8. Burgo 2:04 +24 24% Hard 2
10. Ian Jones 2:05 +25 25% Hard 2
11. Damien Enderby 2:06 +26 26% Hard 2
12. Simon George 2:07 +27 27% Hard 2
12. nic. 2:07 +27 27% Hard 2
14. Anna Fitzgerald 2:10 +30 30% Hard 2
14. Warwick Davis 2:10 +30 30% Hard 3A
16. Jennifer Enderby 2:14 +34 34% Hard 3A
16. Michael Clayden 2:14 +34 34% Hard 2
18. Milo 2:15 +35 35% Hard 2
19. Kendall O'Connor 2:19 +39 39% Hard 2
19. Darren Slattery 2:19 +39 39% Hard 3A
21. Sally-Anne Henderson 2:22 +42 42% Hard 2
21. Kim Van Netten 2:22 +42 42% Hard 2
23. Nick Dent 2:25 +45 45% Hard 3A
23. Wiz 2:25 +45 45% Hard 2
25. Russell Blatchford 2:26 +46 46% Hard 2
25. Georgina Macken 2:26 +46 46% Hard 2
27. Geoff Todkill 2:27 +47 47% Hard 3A
28. Hamish Mackie 2:29 +49 49% Hard 2
29. Saacha Donaldson 2:32 +52 52% Hard 3A
29. Malcolm Roberts 2:32 +52 52% Hard 2
31. Ross Morrison 2:33 +53 53% Hard 2
32. Alitia Dougall 2:34 +54 54% Hard 3A
32. Gordon Wilson 2:34 +54 54% Hard 3A
34. Aniko Fozo-Kertesz 2:36 +56 56% Hard 2
34. Jose Zapata 2:36 +56 56% Hard 3A
34. Samantha Howe 2:36 +56 56% Hard 3A
37. Jamie_k74 2:39 +59 59% Hard 2
38. Robert Preston 2:40 +1:00 60% Hard 3A
39. Peter Shepherd 2:42 +1:02 62% Hard 3A
40. Shane Doyle 2:43 +1:03 63% Hard 2
41. Phoebe 2:46 +1:06 66% Hard 3A
42. Steven Roberts 2:47 +1:07 67% Hard 2
43. Robert Lewin 2:53 +1:13 73% Hard 3A
44. leepback 2:56 +1:16 76% Hard 2
45. Carolyn Haupt 3:04 +1:24 84% Hard 3A
46. Nikolett Halmai 3:08 +1:28 88% Hard 2
47. Jim Lee 3:11 +1:31 91% Hard 3A
48. Kerry Bennett 3:13 +1:33 93% Hard 2
49. Matt Hackett 3:20 +1:40 100% Hard 2
49. John Brayan 3:20 +1:40 100% Hard 2
51. Michael Burt 3:28 +1:48 108% Hard 2
52. Rodney Parkin 3:31 +1:51 111% Hard 3A
53. Tamara Orr 3:32 +1:52 112% Hard 2
54. mroylance 3:34 +1:54 114% Hard 3A
55. Helen O'Callaghan 3:48 +2:08 128% Hard 3A
56. Warwick Selby 3:54 +2:14 134% Hard 3A
57. Jim Forbes 4:02 +2:22 142% Hard 3A
58. Margaret Peel 4:04 +2:24 144% Hard 3A
58. Alexa Troedson 4:04 +2:24 144% Hard 3A
60. Bob Morgan 4:06 +2:26 146% Hard 2
61. Dan Redfern 4:08 +2:28 148% Hard 2
62. Larry Weiss 4:14 +2:34 154% Hard 3A
63. PowA 4:19 +2:39 159% Hard 2
64. Ross Duker 4:45 +3:05 185% Hard 3A
65. DavidBowerman 5:51 +4:11 251% Hard 3A
66. jxpetersen 7:46 +6:06 366% Hard 3A
67. Greg Bacon 12:42 +11:02 662% Hard 3A