Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Common Leg: 215 – F

NSW State League 7/8/9 - QB3 (Jun 7, 2015) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Ellis Leung 8 Hard 4
2. Mark Glanville 16 +8 100% Hard 5
3. undy 21 +13 163% Hard 4
3. Callum Davis 21 +13 163% Hard 5
5. Tom Kennedy 22 +14 175% Moderate
5. Tristan Miller 22 +14 175% Hard 5
7. Zac Needham 23 +15 188% Hard 5
7. Duncan Currie 23 +15 188% Hard 5
9. Ryan Stocks 25 +17 213% Hard 5
9. David Stocks 25 +17 213% Moderate
9. Hugh Gingell 25 +17 213% Hard 5
9. Patrick Miller 25 +17 213% Hard 5
9. Bill Jones 25 +17 213% Hard 5
14. Paul Prudhoe 26 +18 225% Hard 5
14. joshblatch 26 +18 225% Hard 1
14. mcq_ink 26 +18 225% Hard 1
14. Claire Burgess 26 +18 225% Moderate
18. Russell Blatchford 27 +19 238% Hard 5
18. David Green 27 +19 238% Hard 4
18. Angus Leung 27 +19 238% Moderate
18. Ellen Currie 27 +19 238% Moderate
22. Daniel Del Dot 28 +20 250% Moderate
22. Noah Poland 28 +20 250% Hard 5
22. Justin Stafford 28 +20 250% Hard 1
22. Dan Martin 28 +20 250% Hard 1
22. Malcolm Roberts 28 +20 250% Hard 5
22. Dean Gingell 28 +20 250% Hard 5
28. Darren Slattery 29 +21 263% Hard 5
28. Wiz 29 +21 263% Hard 4
28. Hugo McCahon-Boersma 29 +21 263% Moderate
28. Brett Sewell 29 +21 263% Moderate
32. Toni Brown 30 +22 275% Hard 5
32. Carolyn Matthews 30 +22 275% Hard 5
32. Darryl Erbacher 30 +22 275% Hard 6
35. Warwick Davis 31 +23 288% Hard 5
35. PaulaS 31 +23 288% Hard 5
35. Alastair George 31 +23 288% Hard 5
35. Jon Glanville 31 +23 288% Hard 4
35. SwissMiss 31 +23 288% Hard 4
35. Jamie_k74 31 +23 288% Hard 4
35. Don Barker 31 +23 288% Hard 5
42. John Brayan 32 +24 300% Hard 4
42. James Lithgow 32 +24 300% Hard 5
42. Peter May 32 +24 300% Hard 7
45. Melissa Annetts 33 +25 313% Hard 4
45. Sue Garr 33 +25 313% Hard 5
45. Geoff Todkill 33 +25 313% Hard 5
45. O-ing 33 +25 313% Hard 5
45. atsip 33 +25 313% Hard 1
50. mroylance 34 +26 325% Hard 5
50. Eric Wainwright 34 +26 325% Hard 5
50. David Poland 34 +26 325% Hard 5
50. Brian Carter 34 +26 325% Hard 6
54. Marie Ringer 35 +27 338% Hard 4
54. kazza 35 +27 338% Hard 5
54. Anna Fitzgerald 35 +27 338% Hard 4
54. Kevin Williams 35 +27 338% Hard 7
54. Greg Smith 35 +27 338% Hard 5
54. Warwick Selby 35 +27 338% Hard 5
60. Jane McKenna 36 +28 350% Hard 4
60. Alec Watt 36 +28 350% Hard 5
62. Valerie Barker 37 +29 363% Hard 6
62. Samantha Howe 37 +29 363% Hard 4
62. Keith Jay 37 +29 363% Hard 5
62. Steve Flick 37 +29 363% Hard 5
62. Airdrie Long 37 +29 363% Hard 5
62. Julie Cutbush 37 +29 363% Hard 4
62. Burgo 37 +29 363% Hard 4
69. leepback 38 +30 375% Hard 5
69. Sophie Jones 38 +30 375% Moderate
69. Carol Harding 38 +30 375% Hard 6
72. Stephan Wagner 39 +31 388% Hard 6
72. Saacha Donaldson 39 +31 388% Hard 7
72. Hilary 39 +31 388% Hard 6
72. DickO 39 +31 388% Hard 6
72. Vanessa Freeman 39 +31 388% Hard 7
77. Graham Fowler 40 +32 400% Hard 6
77. Lynn Dabbs 40 +32 400% Hard 6
77. Hugh Moore 40 +32 400% Hard 5
77. Felicity Barker-Smith 40 +32 400% Hard 6
77. Maria Orr 40 +32 400% Hard 7
77. Robyn Pallas 40 +32 400% Hard 6
83. Ross Barr 41 +33 413% Hard 5
83. Colin Price 41 +33 413% Hard 5
83. Stephen Holloway 41 +33 413% Hard 7
83. Ann Ingwersen 41 +33 413% Hard 7
87. zipster 42 +34 425% Moderate
87. Michael D'Ascenzo 42 +34 425% Hard 7
87. Mikaela Rönnbäck 42 +34 425% Hard 4
87. Ella Cuthbert 42 +34 425% Moderate
91. Jim Forbes 43 +35 438% Hard 5
91. Barbara Dawson 43 +35 438% Hard 7
91. Rebecca George 43 +35 438% Hard 4
94. Kerryne Jones 44 +36 450% Hard 7
94. Sharon Burgess 44 +36 450% Hard 7
94. Ted Mulherin 44 +36 450% Hard 6
94. Lukas Frei 44 +36 450% Hard 1
98. Bob Hawkins 45 +37 463% Hard 5
98. Val Hodsdon 45 +37 463% Hard 7
98. Frank Ingwersen 45 +37 463% Hard 6
101. Karin Hefftner 46 +38 475% Hard 6
101. Chris Stocks 46 +38 475% Hard 7
101. John Russell 46 +38 475% Hard 7
101. jxpetersen 46 +38 475% Hard 5
101. Terry Bluett 46 +38 475% Hard 5
106. Tania Kennedy 47 +39 488% Hard 4
106. Margaret Jones 47 +39 488% Hard 4
108. Larry Weiss 48 +40 500% Hard 5
109. Judy Allison 49 +41 513% Hard 6
109. Nick Dent 49 +41 513% Hard 5
109. Robert Prentice 49 +41 513% Hard 5
109. James Landon-Smith 49 +41 513% Hard 4
113. Gayle Shepherd 50 +42 525% Hard 7
113. Joanna Parr B 50 +42 525% Hard 5
115. Garry Stewart 51 +43 538% Hard 7
115. Barbara Martin 51 +43 538% Hard 6
117. Ron Pallas 52 +44 550% Hard 7
117. Ann Scown 52 +44 550% Hard 6
117. Jean Baldwin 52 +44 550% Hard 7
120. John Scown 53 +45 563% Hard 5
120. Jim Merchant 53 +45 563% Hard 6
120. Sue Froude 53 +45 563% Hard 7
120. Amylee Robertson 53 +45 563% Hard 4
124. Jenny Hawkins 54 +46 575% Hard 6
124. Bob Morgan 54 +46 575% Hard 5
126. Sean Smith 55 +47 588% Moderate
126. Linda Sesta 55 +47 588% Hard 4
126. Robyn D'Ascenzo 55 +47 588% Hard 6
126. Terence Chiang 55 +47 588% Hard 5
130. Bill Monaghan 56 +48 600% Hard 7
130. Ernest Windschuttel 56 +48 600% Moderate
130. Sally Devenish 56 +48 600% Hard 7
133. Dan Redfern 57 +49 613% Hard 5
133. Dave Lotty 57 +49 613% Hard 6
135. Ken Jacobson 58 +50 625% Hard 6
135. Greg Barbour 58 +50 625% Hard 1
135. Tony Hill 58 +50 625% Hard 4
135. Georgia Jones 58 +50 625% Hard 4
135. Dan Johnston 58 +50 625% Moderate
135. Barbara Hill 58 +50 625% Hard 4
141. Luke Robertson 59 +51 638% Hard 4
141. John Hodsdon 59 +51 638% Hard 7
143. Vicki Wilmott 1:00 +52 650% Hard 7
143. Nicola Nygh 1:00 +52 650% Hard 7
143. Rebecca Kennedy 1:00 +52 650% Hard 6
143. Stephen Dunlop 1:00 +52 650% Hard 7
143. Bruce Dawkins 1:00 +52 650% Hard 6
148. Dennis Sparling 1:02 +54 675% Hard 7
148. basilbrush 1:02 +54 675% Hard 5
148. Peter Newton 1:02 +54 675% Hard 6
148. Alitia Dougall 1:02 +54 675% Hard 6
152. Carolyn Chalmers 1:03 +55 688% Hard 7
152. Sheena Robertson 1:03 +55 688% Hard 7
154. Jim Mackay 1:04 +56 700% Hard 6
155. Lynda Hewson 1:06 +58 725% Hard 6
155. Basil Baldwin 1:06 +58 725% Hard 7
157. Carol Jacobson 1:07 +59 738% Hard 6
157. Lyn Malmgron 1:07 +59 738% Hard 7
159. Colin and Diane Burnett 1:08 +1:00 750% Hard 4
160. Ron Junghans 1:10 +1:02 775% Hard 6
160. MW 1:10 +1:02 775% Hard 4
162. Tony Garr 1:11 +1:03 788% Hard 5
162. Erica Smith 1:11 +1:03 788% Hard 7
164. Barry Hanlon 1:12 +1:04 800% Hard 7
165. Peter Orr 1:14 +1:06 825% Hard 6
165. Sandra Stewart 1:14 +1:06 825% Hard 7
167. Robert Allison 1:16 +1:08 850% Hard 5
168. Keith Robertson 1:17 +1:09 863% Hard 7
168. Graham Galbraith 1:17 +1:09 863% Hard 7
170. Janet Morris 1:18 +1:10 875% Hard 7
170. Julia Prudhoe 1:18 +1:10 875% Hard 6
172. Kevin Curby 1:20 +1:12 900% Hard 6
172. Simone Jay 1:20 +1:12 900% Hard 7
174. Oliver Gingell 1:22 +1:14 925% Moderate
174. Margaret Peel 1:22 +1:14 925% Hard 4
174. Barry Pearce 1:22 +1:14 925% Moderate
177. John Shaw 1:24 +1:16 950% Moderate
177. Julie Mann 1:24 +1:16 950% Hard 7
179. Andrew Mac Donald 1:26 +1:18 975% Hard 4
180. Lisa Lampe 1:28 +1:20 1000% Hard 6
181. Maryanne Smith 1:29 +1:21 1013% Hard 6
182. Ian Froude 1:30 +1:22 1025% Hard 5
183. Maureen Ogilvie 1:31 +1:23 1038% Hard 7
184. Ursula Oxburgh 1:37 +1:29 1113% Hard 7
185. Jennifer Crockart 1:38 +1:30 1125% Moderate
185. Alan Sargeant 1:38 +1:30 1125% Hard 7
187. Kris and Martin Mackey 1:39 +1:31 1138% Moderate
188. Margaret Duguid 1:40 +1:32 1150% Hard 7
188. Luke Wilmott 1:40 +1:32 1150% Hard 4
190. Neville Fathers 1:55 +1:47 1338% Hard 7
191. Peter Meyer 2:01 +1:53 1413% Hard 6
192. Kara and Liz Charlton 2:08 +2:00 1500% Moderate
193. Dayle Green 2:17 +2:09 1613% Hard 7
194. Cheryl Bluett 2:53 +2:45 2063% Hard 7
195. Barbara Junghans 3:08 +3:00 2250% Hard 7