Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Injuries: Albin

start end days side area type severity resolution/wisdom
view 5/9/13 5/13/13 4 Sick Cold 3
view 4/28/13 7/30/13 93 R Hip/Pelvis Hip Pain 3 Gick gradvis över. Förmodligen för att jag tränade så lite.
view 2/3/13 2/22/13 19 L Foot Other 3 Vila fungerade.
view 5/9/12 5/13/12 4 Sick Cold 3

Training Log: Albin