Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Va?!?!

in: Martinsson; Martinsson > 2013-01-17

Jan 17, 2013 9:42 PM # 
Ptr:
Du? Stel i vaderna? Vad är det jag läser?
Advertisement  
Jan 17, 2013 9:48 PM # 
Martinsson:
Ja..det är faktiskt sant.
Jan 18, 2013 6:26 AM # 
cissi:
Även Martinsson börjar närma sig 30 ;)
Jan 18, 2013 9:34 AM # 
Ptr:
Hehe.. :)
Jan 18, 2013 10:09 AM # 
Martinsson:
On jag får gubbvader, vilket är högst osannolikt, kommer jag satsa på skidor istället.
Jan 18, 2013 11:33 AM # 
Ptr:
Då kommer hälsenan istället, nu går det utför...

This discussion thread is closed.